Wednesday, November 27, 2013

Pas Che Bayad Kard (پس چہ باید کرد بمعہ مسافر مثنوی) What Should Then Be Done & The Traveller

 1. (Pas Che Bayad Kard-00) Pas Che Bayed Kard Ae Aqwam-e-Mashriq
 2. (Pas Che Bayad Kard-01) Bakhuwanda'ay Kitab
 3. (Pas Che Bayad Kard-02) Tamheed
 4. (Pas Che Bayad Kard-03) Khitab Ba Mehar-e-Alamtab
 5. (Pas Che Bayad Kard-04) Hikmat-e-Kaleemi
 6. (Pas Che Bayad Kard-05) Hikmat-e-Firoun
 7. (Pas Che Bayad Kard-06) LA ILAHA ILLALLAH
 8. (Pas Che Bayad Kard-07) Faqar (Faqr)
 9. (Pas Che Bayad Kard-08) Mard-e-Hur (Azad Mard)
 10. (Pas Che Bayad Kard-09) Dar Asrar-e-Shariat
 11. (Pas Che Bayad Kard-10) Asakay Chand Bar Iftaraq-e-Hindian
 12. (Pas Che Bayad Kard-11) Siasiyat-e-Hazara
 13. (Pas Che Bayad Kard-12) Harf'ay Chand Ba Ummat-e-Arabia
 14. (Pas Che Bayad Kard-13) Pas Che Bayad Kard Ae Aqwam-e-Mashriq
 15. (Pas Che Bayad Kard-14) Dar Huzoor Risalat Maab (S.A.W.)
 16. (Pas Che Bayad Kard-15) Masafir Masnavi - Oct 1933
 17. (Pas Che Bayad Kard-16) Khitab Ba Aqwam-e-Sarhad
 18. (Pas Che Bayad Kard-17) Masafir Wared Mee Shood Ba Sheher-e-Kabal Wa Hazir Mee Shood BaHuzoor Aali Hazrat Shaheed(R.A.)
 19. (Pas Che Bayad Kard-18) Bar Mazar-e-Shehanshah Babar Khild Ashiyani
 20. (Pas Che Bayad Kard-19) Safar Ba Ghazni Wa Ziarat-e-Mazar Hakeem Sanayi (R.A.)
 21. (Pas Che Bayad Kard-20) Ruh-e-Hakeem Sanayi R.A. Az Bahisht-e-Bareen Jawab Mee Dahd
 22. (Pas Che Bayad Kard-21) Bar Mazar-e-Sultan Mehmood Alaih Rahmatah
 23. (Pas Che Bayad Kard-22) Munajat-e-Mard Shoridah Dar Wirana Ghazni
 24. (Pas Che Bayad Kard-23) Qandhar Wa Ziarat Kharqa Mubarik
 25. (Pas Che Bayad Kard-24) Ghazal - Az Dair-e-Maghan...
 26. (Pas Che Bayad Kard-25) Bar Mazar Hazrat Ahmad Shah Baba Aliah Rahmatah Mousas Millat-e-Afghania
 27. (Pas Che Bayad Kard-26-Book Complete) Khitab Ba Padshah Islam Aali Hazrat Zahir Shah

0 comments:

Post a Comment